• 059 27 63 63
OPENLUCHTKLASSEN

Aftellen tot aan de Openluchtklassen 2018

Dagen

Uren

Minuten

Seconden


ALGEMENE INFO
Algemene info
Sedert een aantal jaren behandelen wij in het vijfde leerjaar tijdens de lessen van wereld-oriëntatie het thema “Mens en reliëf” en “Mens en natuur”. Wij berekenen hoogteverschillen, vergelijken landschappen, bestuderen reliëfkaarten, ervaren seizoensveranderingen, ...
Om dergelijke projecten goed tot hun recht te laten komen, moeten we de natuur in om de werkelijkheid te beleven.

Vanuit dit standpunt gaan we dan ook met de vierdes en vijfdes samen op Openluchtklassen.
Uw kind zal er gedurende vier dagen heel wat kennis en ervaring over natuur en reliëf opdoen. De activiteiten gebeuren in kleinere groepjes zodat meetoefeningen, kaartlezen, natuur exploreren, … beter tot hun recht komen. Ook het samenleven in groep, het zich houden aan afspraken, het zelfstandig leren zijn, heeft zeker een niet te onderschatten opvoedende waarde.
Dit schooljaar gaan we opnieuw naar Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen.
De openluchtklassen gaan door van dinsdag 18 april 2017 tot en met vrijdag 21 april 2017 (de week na de paasvakantie, na paasmaandag).
We overnachten er in sport- en recreatieoord Kluisbos te Kluisbergen, op de Kluisberg.

Het centrum zelf is schitterend en veilig, en beschikt over de gewenste accommodatie:
 • "Villa Vogelsanck" en “Villavelo”, daar overnachten we in kamers per 4 of 6, zijn er leslokalen en kunnen de kinderen tijdens de pauze veilig buiten.
 • Sport- en recreatieoord Kluisbos, met een afgescheiden eetplaats bij het restaurant en een speelpleintje.
 • Een prachtige sporthal, waar we 4 maal 2 uur sport krijgen van sportmonitoren.
 • Een prachtige, bosrijke omgeving, waar 'reliëf' direct voelbaar is.

Het spreekt voor zich dat aan dergelijke activiteiten ook een prijskaartje hangt.
De kostprijs voor de bus, het verblijf, de maaltijden, de tussendoortjes, de drankjes, de activiteiten, … bedraagt 150 euro.
Om dit bedrag niet in één keer te moeten betalen en om het kind er bewust van te maken dat dit bedrag een inspanning vraagt, organiseren wij het volgende :

 • 135 euro via storting op de rekening van Katholiek Onderwijs Hinterland Openluchtklassen Gravenbos: BE12 0688 9521 9592, met vermelding van de klas en de naam van het kind (betalen tegen 31 januari, andere rekening dan schoolrekening)
 • 15 euro door de verkoop van 6 pakketten wenskaarten door de kinderen van het vierde en vijfde leerjaar, om zichzelf te sponsoren zodat dit de totale kostprijs verlaagt (meer mag ook, per pakket 2,50 euro winst).
 • De kinderen kunnen dus wenskaarten verkopen aan vrienden en familie. Deze wenskaarten worden via de school verdeeld en het ingezamelde geld wordt in de klas, per leerling, verzameld en verrekend.
 • De kosten van deze uitstap kunnen ingediend worden bij de mutualiteit, die dan misschien tussenkomt in de onkosten.


Deze uitstap wordt in de klas grondig voorbereid zodat uw kind weet met welke bedoeling deze openluchtklassen plaatsvinden.
U kunt ook terecht op de website van de school: www.gravenbos.be Doorklikken via Klassen, Openluchtklassen of al eens surfen naar de website www.kluisbos.be van het centrum zelf.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit een unieke en leerrijke ervaring zal worden voor uw kind en hopen op een uitstekend verblijf in Kluisbergen.

Directie, leerkrachten en begeleiders
Algemene afspraken
 • We vertrekken op dinsdag 18 april om 8.15 uur op de parking aan het zwembad en sportcomplex (Zomerloos). Daarom zijn we er al aanwezig om 8.00 uur.
 • We zijn terug op vrijdag 21 april omstreeks 17.00 uur, opnieuw op de parking aan het zwembad en sportcomplex (Zomerloos).
 • Bij het vertrek op de parking melden we ons bij de leerkracht en geven onze SIS-kaart af.
 • Iedereen neemt deel aan alle activiteiten.
 • Ook bij slecht weer gaan de activiteiten door (zij het dan enigszins gewijzigd).
 • Tijdens de activiteiten worden veel opdrachten door de leerlingen zelf uitgevoerd. Een goede samenwerking in het groepje en aandachtig luisteren naar de opgave zijn dan ook heel belangrijk.
 • We dragen zorg voor alle materiaal, zowel van onszelf als dat van anderen en dat van school.
 • In alle omstandigheden blijven we beleefd.
 • We zorgen dat alles genaamtekend is.
 • We brengen ons goed humeur mee.
 • Om dit goed humeur te bewaren, gaan we om 21.00 uur slapen, en vanaf 21.30 uur is het dan ook volledig stil tot 7.30 uur.
 • De nachtrust dienen we te respecteren, dit in het belang van iedereen. De leerkrachten zullen kordaat optreden.
 • We kunnen geen contact nemen met onze ouders. We krijgen geen toestemming om te telefoneren, en hebben geen gsm mee.
 • Ook onze ouders kunnen ons niet bereiken. Enkel in heel dringende gevallen kunnen ze contact opnemen met de directeur (school: 059/276363).
 • We mogen af en toe vrij spelen op het domein, weliswaar onder toezicht. Iedereen dient zich aan de regels te houden die ook op school geldig zijn.
 • We nemen geen zakgeld mee.
 • We nemen ook geen snoep mee. De leerkrachten voorzien eventuele versnaperingen.
 • Enkel voor de eerste voormiddag nemen we een gezond tussendoortje mee.
 • We wassen onze handen en we gaan plassen telkens voor het eten (niet tijdens het eten).
 • We douchen elke dag, telkens in de sporthal. Dit is voor iedereen verplicht.
 • In de sporthal zijn gymschoenen zonder zwarte zolen verplicht, en we hebben er ook niet mee buiten gelopen. Afzonderlijke gymschoenen(eventueel gympjes) en sportkledij zijn noodzakelijk (liefst in een aparte zak).
 • In het gebouw waar we slapen zijn pantoffels verplicht. Bij de inkom moeten we dan ook van schoeisel wisselen.
 • Tijdens de Bonte Ronde mogen we een kort nummertje opvoeren, en brengen daarvoor alles zelf mee (zo weinig mogelijk). We zorgen dat dit proper en verzorgd is.
 • We brengen een boek en een klein gezelschapsspel mee, voor de rustige momenten.


Voor de ouders en familie:

 • dagelijks zal er verslag + foto’s zijn op de blog van de OLK, te bereiken via de website van de school. Er kan en mag gereageerd worden door de ouders, ..., en dat op een ‘deftige’ manier en met de eigennaam (iedereen mag het lezen).
 • Specifieke afspraken (tafel, domein, gebouw, pauze, ...) worden in de klas of ter plaatse met de leerlingen gemaakt.
Algemene doelen
Kinderen werken en leven samen.
Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken.
Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders.
Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen.
Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden daar rekening mee.
Kinderen nemen hun verantwoordelijkheid op.
Het eigen materiaal en dat van anderen verzorgen en in orde houden.
Respect tonen voor het leermateriaal.
Zich aan de afspraken houden.
Specifieke doelen
Overkoepelende doelen

Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies, hier en elders,
vroeger en nu.
Kinderen uiten hun verwondering over het (on)(be)grijpbare, het goede, het mooie, het mysterieuze, het verrassende,...in de wereld.
Kinderen beleven en ervaren een intense verbondenheid met de wereld.
Kinderen leven waardengericht.
Kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen.
Kinderen kunnen uit een aantal vaststellingen zelf conclusies trekken.

Mens en het muzische

Kinderen zijn gevoelig voor en genieten van de muzische expressie in hun omgeving.
Kinderen zijn zich bewust van de gevoelens die schoonheidservaringen bij hen oproepen en durven die uiten.
Kinderen merken verschillende schoonheidsaspecten op in hun omgeving.

Mens en natuur

Kinderen genieten van hun aanwezigheid in de natuur.
Kinderen beleven en ervaren dat de natuur voor hen veel betekenissen heeft.
Kinderen ontdekken in hun omgeving een aantal levensgemeenschappen of biotopen.
Kinderen zien in dat mensen, dieren en planten aangepast zijn aan een leefwijze in een bepaald milieu.
Kinderen ontdekken en zien in dat veel mensen de aanwezigheid van planten en dieren in hun omgeving waarderen en/of beïnvloeden.
Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu.
Kinderen zien in dat het weer de leefgewoonten van mensen beïnvloedt.

Mens en tijd

Kinderen zien in dat mensen, dieren, planten, opvattingen,...evolueren in de tijd.
Kinderen zijn nieuwsgierig naar de historische ontwikkeling van planten, dieren, mensen, voorwerpen,...

Mens en ruimte

Kinderen kunnen een omgeving typeren als overwegend landelijk, stedelijk, toeristisch en/of industrieel.

Kaartvaardigheid:

Kinderen kunnen zich vlot in de ruimte oriënteren: plaats en richting bepalen, windstreken bepalen en gebruiken,...
Kinderen kunnen gebruik maken van diverse voorstellingen van de ruimte: plaatsen terugvinden op plattegrond en kaart, legende aanleggen en interpreteren, lijn en breukschaal hanteren, hoogteligging aflezen, reliëf herkennen,...
Kinderen kunnen plaatsen waar ze kennis mee maken vlot op een passende kaart of plattegrond terugvinden
Leren leren
Losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren (ET 1).
Op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken (ET 2).
Op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken (ET 3).
Eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen (ET 4).
Op hun niveau hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren (ET 5.1).
Op hun niveau hun eigen leerproces bewaken, controleren en bijsturen (ET 5.2)
Op hun niveau leren met nauwkeurigheid (ET 6.1), efficiëntie (ET 6.2), wil tot zelfstandigheid (ET 6.3), voldoende zelfvertrouwen (ET 6.4), voldoende weerbaarheid (ET 6.5), houding van openheid (ET 6.6) en kritische zin (ET 6.7)
Sociale vaardigheden
Domein relatiewijzen:

Zich op een assertieve wijze voorstellen (ET 1.1).
In omgang met anderen respect en waardering opbrengen (ET 1.2).
Zorg opbrengen voor iets of iemand anders (ET 1.3).
Hulp vragen en zich laten helpen (ET 1.4).
Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken (ET 1.5).
Kritisch zijn en een eigen mening formuleren (ET 1.6).
Zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn (ET 1.7).
Zich discreet opstellen (ET 1.8).
Ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren (ET 1.9).

Domein gespreksconventies:

In functionele situaties een aantal verbale en niet verbale gespreksconventies naleven (ET 2).

Domein samenwerking:

Samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine (ET 3).
IN JE VALIES
In je valies
 • 3 washandjes en 3 handdoeken (ook om te douchen)
 • in een toiletzak: een kam, tandpasta en tandenborstel + beker, zeep in doosje, zonnecrème,lippenbalsem (!)
 • een zakjevoor vuil linnen (een kussensloop is hiervoor heel geschikt)
 • 4 onderbroekjes
 • 4 paar sokken
 • zakdoeken
 • slaapkledij
 • sportieve, aangepaste kledij voor buiten: lange broeken, warme truien, goede regenjas, sportieve en gemakkelijke kledij, shorts en T-shirts
 • laarzen (zeker je naam aan de binnenkant schrijven!)
 • pantoffels (voor binnen)
 • 1 paar gewone schoenen of sportschoenen
 • 1 paar gemakkelijke en stevige schoenen voor buiten (die tegen een duwtje kunnen en om in het bos te lopen, alsook voor de wandelingen)                      
 • muts en handschoenen (het kan nog erg koud zijn)      
 • briefpapier en enveloppen (postzegels erop!)
 • een klein gezelschapsspel
 • een boek      
 • materiaal voor de Bonte Ronde
 • als laatste stop je je knuffel in je valies
In een afzonderlijke rugzak
 • versnapering eerste dag
 • etui met balpennen, potlood, gum en lat
 • kleurpotloden
 • schrijfplank (heel noodzakelijk) + map voor je blaadjes (waar je deze trouwens in stopt)
 • 2 plastieken zakken
 • drinkfles (met goede sluiting)
 • eventueel: kleine verrekijker
 • sportkledij: T-shirt, short, sportschoenen zonder zwarte zolen, sportsokken, douchegel, handdoek en eventueel zwembroek of badpak om te douchen, dit alles in een plastiek zak (eerste dag al nodig zonder dat je in je valies kan)
Niet meenemen
 • snoep is niet nodig
 • neem geen dure voorwerpen mee (bv. fototoestel, mp3, zonnebril, sieraden, ...)
 • geen zaklamp nodig
 • laat de gsm ook maar thuis: als er iets is, nemen de leerkrachten wel contact op
 • geen lakens, kussen of slaapzak
© 2018 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek

GRAVENBOS Kennismakingsdagen