Nieuwjaarsbrief

Nieuwjaarsbrieven opzeggen.
Wie vindt dat leuk?
Wie leest alle brieven op nieuwjaarsdag?
Wie doet dat soms nog in de zomer?
Wie mag op een stoel staan?

We oefenen al eens in de klas.