Nieuws

Bouwwerken: update

afbraak-wand-refte_20190823-095824_1

De bomen, die op de plaats stonden waar lokalen worden gebouw en waar afvoerleidingen worden vernieuwd, werden ondertussen neergelegd.
Op beide speelplaatsen davert de grond op zijn grondvesten.
De daken worden verwijderd waar nieuwe lokalen komen.
De wand van de refter werd uitgebroken, zodat er kan uitgebreid worden.