belangrijke-mededeling

START SCHOOLJAAR GRAVENBOS

Het is bijna zover… de start van het nieuwe schooljaar.
De juffen en meesters zijn er klaar voor, de opstart is geregeld.
Door de corona-toestanden en de bouwwerken, is het dit schooljaar een opstart waarbij er met heel wat rekening moet gehouden worden.

Hierbij de afspraken. Gelieve deze goed te lezen en u er aan te houden, zodat alles goed en veilig volgens de opgelegde voorschriften kan verlopen.

1. Algemene afspraken: altijd geldend

- De school start volledig op op dinsdag 1 september. Alles mag normaal verlopen, ook de maaltijden en de opvang.
- Kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar komen binnen via de ingang Gravenbos 4 (nog niet via de poort). Fietsen van de kinderen kunnen aan de ingang in de fietsenbergplaats of buiten gezet worden.
- Leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar komen binnen via de ingang Gravenbos 6. Fietsen zetten zij in de fietsenstalling aan deze ingang.
- Ouders komen de school enkel binnen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Voor de Openklasdag op vrijdag 28 augustus en voor peuters en nieuwe leerlingen maken wij een uitzondering (zie verder).
- Voor het afhalen van de kinderen wachten de ouders aan de ingangsdeur.
- Ouders en andere volwassenen dragen een mondmasker in en aan de school en dienen zich aan de afstandsregels te houden. Ook dienen zij de handen te ontsmetten bij het binnenkomen.
- Er staan pijlen op de grond die de wandelrichting aangeven.
- De voor- en naschoolse opvang gaat door in Gravenbos 4. Tot 8.00 uur en vanaf een kwartier na schooltijd kom je daarvoor binnen via de ingang Gravenbos 4. Er zal iemand aan de deur zitten.

2. Openklasdag: vrijdag 28 augustus, van 16.30 uur tot 19.00 uur

- Wegens de grootte van de school, kunnen wij per kind maar één ouder toelaten. Ouders kunnen zich dus wel verdelen. Advies: ook op de infoavond in september mag er maar één ouder binnenkomen, dus verdelen/afspreken.
- Voor kleuters: binnenkomen via de ingang Gravenbos 4 en de stippen volgen naar de polyvalente ruimte in de vernieuwde kleuterafdeling. Daar hangen de klaslijsten, vul je per kind een fiche in aan de tafels (balpen mee!) en daarna kun je de klas bezoeken.
- Voor eerste en tweede leerjaar: binnenkomen via de ingang Gravenbos 4 en naar de open ruimte in de hal gaan. Daar hangen de klaslijsten, vul je per kind een fiche in aan de tafels (balpen mee!) en daarna kun je de klas bezoeken.
- Voor derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar: binnenkomen via de ingang Gravenbos 6 en naar de refter gaan. Daar hangen de klaslijsten, vul je per kind een fiche in aan de tafels (balpen mee!) en daarna kun je de klas bezoeken.
- De weg naar de klassen zal aangeduid staan, en er zijn leerkrachten en ouders van de Ouderraad aanwezig om jullie te helpen en een oogje in het zeil te houden.
- In de klas geef je de ingevulde fiche af, en krijg je enkele belangrijke afspraken voor de kinderen (o.a. waar je je schooltas moet zetten, wat je moet meehebben…).
- Het contactmoment gebeurt niet meer per kind afzonderlijk. We laten een viertal kinderen en hun ouder samen binnen. Het kan dat je even moet wachten in de gang. Gelieve de afstand te behouden!
- Het verlaten van de school doe je zoveel mogelijk via de speelplaats en volg de pijlen die de wandelzone aangeven.
- Kom zoveel mogelijk te voet naar de Openklasdag om drukte aan de ingang te vermijden.
- Voor het lager: het turngerief wordt niet aangeboden die dag, maar zal tijdens de eerste les besproken en gepast worden. Alsook de badmuts voor de zwemlessen.

3. Start schooljaar: dinsdag 1 september

- Ook hier wegens de grootte van de school, houden wij dit schooljaar geen Openingsmoment voor de ouders.
- Kinderen afzetten aan de schoolingang Gravenbos 4 of Gravenbos 6, ouders mogen (helaas) niet binnenkomen. Dit zijn opgelegde criteria, en ook vanuit stad Gistel kregen wij richtlijnen en zal dit opgevolgd worden.
- Kinderen zetten hun schooltas op de afgesproken plaats en gaan dan naar de speelplaats. Kleuters kunnen de stippen volgen. Er zal ook een extra persoon aan de deur Gravenbos 4 staan.
- Uitzondering: de ouder van de peuter mag wel mee binnenkomen (mondmasker!). Ook de ouder van een nieuwe leerling mag die eerste dag mee tot aan de klas.

4. Infoavonden in september

- Gaan door, maar met één ouder per kind.
- De uitnodiging volgt nog.
- Data: 

maandag 14 september: kleuterafdeling
dinsdag 15 september: derde en vierde leerjaar
maandag 21 september:eerste en tweede leerjaar
dinsdag 22 september: vijfde en zesde leerjaar

Wij hadden het graag anders gezien, maar wij dienen ons aan deze organisatie te houden. Veiligheid gaat voor.
Er zullen ook veel ouders benieuwd zijn naar de verbouwingswerken, maar wij voorzien op een later moment wel een opening of een kijk-moment. Hopelijk toch…

Wij rekenen op jullie begrip en goede medewerking!
Hartelijk dank, en op naar een leerrijk en boeiend schooljaar…

Directeur Peter Willems