coranavirus_web
Geachte ouder(s)

Zoals jullie vernamen via de media of hier op school, werd dus gisterenavond laat beslist dat naast het sluiten van de lagere afdeling nu ook onze kleuterschool van Gravenbos dicht gaat.
Jammer genoeg werd dit laat beslist, waardoor het voor de ouders hectisch is om opvang te regelen. We beseffen dit maar al te goed!

De school voorziet wel noodopvang, en dit alles binnen de normale schooluren en regelingen.
Dit echter onder strikte voorwaarden.

Wat te doen indien je geen opvang hebt en van de noodopvang gebruik dient te maken?
- Beide ouders bezorgen vooraf of de eerste keer de nodige documenten
- Per ouder een in te vullen attest opgemaakt in samenspraak met stad Gistel. Dit document staat al op de website en heb je via mail gekregen. Dit is voldoende indien het door de ouder ingevuld is en door de werkgever ondertekend en afgestempeld is.
- Indien dit attest niet meer ondertekend kan worden door de werkgever, dien je een tweede attest van de werkgever toe te voegen.
- Thuiswerk geldt niet.

Graag aandacht, want dit zijn de voorwaarden om in de noodopvang op school te kunnen blijven. Voor beide ouders.
De school is dan toegankelijk zoals gewoonlijk: voor- en naschoolse opvang, gewone schooluren, schooldeuren gesloten na belsignaal. Wie 's middags moet blijven, brengt boterhammen en een drankje mee en er wordt 1 euro aangerekend.
Er worden vervangende activiteiten voorzien.
Voor het kleuter vragen we dat de ouders tegen zondagavond mailen naar de klasleerkracht indien hun kind naar de noodopvang dient te komen.

De kinderen van het lager kunnen via Classroom MAG-taken vinden, die ze dan kunnen maken.

Niet verplicht, geheel vrijblijvend, het is geen afstandsonderwijs. Je vindt de communicatie ook via Classroom. In het eerste en het tweede leerjaar werd een bundeltje meegegeven. 
De kinderen hebben een extra vankantieweek. De leerkrachten hebben andere taken.

We hopen dat we daarmee duidelijk zijn.
We zijn er ons van bewust dat het regelen van de opvang een hectische karwei is.
Bedankt voor uw begrip en uw medewerking.
Houd het veilig!

Wij hopen op die manier dat de scholen na de paasvakantie weer voltijds open kunnen.