Nieuws

Stakingsdag 20 maart school gesloten!

staking1

Geachte ouders

Op woensdag 20 maart 2019 is er een syndicale actiedag gepland waaraan de onderwijsvakbonden deelnemen. Ook meerdere leerkrachten van onze school nemen deel aan de stakingsdag.

Er zijn vele redenen waarom er gestaakt wordt in het basisonderwijs. Dit heb je wellicht al vernomen via de pers, maar deze kun je ook nalezen via de brief van de onderwijsvakbonden die je hieronder vindt.

Concreet betekent deze stakingsdag voor onze school GRAVENBOS:

  • Woensdag 20 maart 2019 is de school GESLOTEN!
  • De sportactiviteiten in de namiddag gaan niet door.
  • Ook de Kennismakingsdag, op die dag voorzien, gaat niet door.
  • Er is geen opvang.
  • De actie voor Broederlijk Delen bij het kleuter (bananen) gaat door op dinsdag.

De kinderopvang 'De Zonnebloem' is die dag enkel op de gewone uren open (7-8.30 uur en 12-18.30 uur).

We hopen op jullie begrip en danken jullie hiervoor van harte.

Met vriendelijke groet

Peter Willems, directeur 


Beste ouders

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Ook personeelsleden van onze school zullen hieraan deelnemen. Hierdoor kan het normale schoolgebeuren ernstig verstoord worden. Als ouder benje meer dan ooit betrokken partij en precies daarom willen wij je graag grondig informeren.

Met deze staking "Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft" wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen in de volgende regeerakkoorden. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!

Het basisonderwijs staakt voor:

Voldoende werkingsmiddelen

Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Omkadering voor schoolorganisatie

Tijd en middelen voor professionalisering en overleg

Werkbaar werk

Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg

De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs

Tijd voor de kernopdracht

De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs.Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: detoenemende maatschappelijke druk,de overladen opdracht van de leraar,besparingen en historische onderfinanciering,de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen,M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen,directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs,lerarentekort en massale uitval bij starters.#daaromstaaktonderwijs.

Het onderwijs verdient beter. Wij willen investeringen in het basisonderwijs, in de onderwijskwaliteit voor jouw kind. Daarom staken wij op 20 maart.Wij hopen op jouw begrip en danken je hiervoor van harte.

Met vriendelijke groet

de directeur
de vakbondsafgevaardigde