PUUR AVONTUURKLASSEN

Gîte d'Etape - rue du Gîte d'Etape 10 - 5580 Han-sur-Lesse

Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.

Confucius, Chinees filosoof 551 v.C.

Puur Avontuurklassen: Van dinsdag 23 t.e.m. vrijdag 26 april 2019

Ochtendprogramma

8.15 uur: Vertrek (parking Zomerloos, aanwezig 8.00 uur). Busrit naar Han-sur-Lesse
11.30 uur: Aankomst en uitladen (materiaal binnen zetten).
12.30 uur: Middagmaal + afspraken overlopen.

Middagprogramma

13.30 uur: Fotozoektocht met kompas in het dorp
15.30 uur: Knutselactiviteit + Kamers installeren
17.30 uur: Zangstonde + voorbereiding Talentendoos

Avondprogramma

18.30 uur: Avondmaal + afspraken overlopen
19.30 uur: De Talentendoos (eerste deel)
20.30 uur: Naar de kamers...
21.00 uur: Slaapwel...

Ochtendprogramma

7.30 uur: Opstaan
8.00 uur: Ontbijt
9.00 uur: Opener en afspraken avonturendag + picknick maken
10.00 uur: Wildpark
12.00 uur: Picknick + speelplein

Middagprogramma

14.00 uur: 3D-cinema + speelplein + Museum
16.00 uur: Vieruurtje + speelplein
17.15 uur: Douchen + pyjama + blog

Avondprogramma

18.30 uur: Avondmaal
19.30 uur: Brieven schrijven en gezelschapsspelen
20.30 uur: Naar de kamers...
21.00 uur: Slaapwel...

Ochtendprogramma

7.30 uur: Opstaan
8.00 uur: Ontbijt
9.00 uur: Groep 1: MTB / Groep 2: Olala / Groep 3: Avontuurlijk spel / Groep 4: Avontuurlijk spel
10.30 uur: Groep 1: Olala / Groep 2: MTB / Groep 3: Avontuurlijk spel / Groep 4: Avontuurlijk spel
12.30 uur: Middagmaal + speelplein

Middagprogramma

14.00 uur: G1 : Avontuurlijk spel / G2: Avontuurlijk spel / G3 : MTB / G 4 : Olala
15.30 uur: Vieruurtje + spelen
16.00 uur: G1 : Avontuurlijk spel / G2: Avontuurlijk spel / G3 : Olala / G4 : MTB
17.15 uur: Douchen + ontspanning + voorbereiden Talentendoos

Avondprogramma

18.30 uur: Avondmaal
19.30 uur: De Talentendoos (tweede deel)
20.30 uur: Naar de kamers...
21.00 uur: Slaapwel...

Ochtendprogramma

7.15 uur: Opstaan
8.00 uur: Ontbijt
9.00 uur: Kamers opruimen
10.00 uur: Bezoek aan de Grotten van Han
12.10 uur: Middagmaal + ontknoping de Mol

Middagprogramma

14.00 uur: Gerief verzamelen en de bus op.
13.30 uur: Terugreis Gistel
17.00 uur: Terug in Gistel (parking Zomerloos)

ALGEMENE INFO
Algemene info

Algemene info

Sedert een aantal jaren behandelen wij in het vierde leerjaar tijdens de lessen van wereldoriëntatie het thema “Mens en ruimte” en “Mens en natuur”. Wij onderzoeken de kikker, werken met kaart en kompas, leren oriënteren, bezoeken de grotten... Om dergelijke projecten goed tot hun recht te laten komen, moeten we de natuur in om de werkelijkheid te beleven.

Vanuit dit standpunt gaan we dan ook met de vierdes op Puur Avontuurklassen.
Uw kind zal er gedurende vijf dagen heel wat kennis en ervaring over natuur en ruimte opdoen. De activiteiten gebeuren in kleinere groepjes zodat  kaartlezen, natuur exploreren … beter tot hun recht komen. Ook het samenleven in groep, het zich houden aan afspraken, het zelfstandig leren zijn, heeft zeker een niet te onderschatten opvoedende waarde.
Dit schooljaar gaan we voor de tweede keer naar Han-sur-Lesse. in de provincie Namen.

De openluchtklassen gaan door van dinsdag 23 april tot vrijdag 26 april 2019 (de week na de paasvakantie, na paasmaandag).
We overnachten er in een gîte: 'Entre Pierres et rivières' in Han-sur-Lesse.

Het centrum zelf is schitterend en veilig, en beschikt over de gewenste accommodatie:

 • een gîte met 90 slaapplaatsen die je onmiskenbaar een vakantiegevoel geven.
 • in de gîte wordt het eten ter plaatse gekookt
 • de grotten van Han met het wildpark
 • een groot domein op een boogscheut vandaan met een fantastisch leuk speelplein
 • Een prachtige, bosrijke omgeving.

Deze uitstap wordt in de klas grondig voorbereid zodat uw kind weet met welke bedoeling deze openluchtklassen plaatsvinden.
U kunt ook terecht op de website van de school: www.gravenbos.be Doorklikken via Klassen, Openluchtklassen of al eens surfen naar de website https://www.gitesdetape.be/nl/gites/han-sur-lesse/     van de gîte zelf.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit een unieke en leerrijke ervaring zal worden voor uw kind en hopen op een uitstekend verblijf in Han-sur-Lesse.

Directie, leerkrachten en begeleiders

Algemene afspraken
 • We vertrekken op dinsdag 23 april om 8.15 uur op de parking van het zwembad en sportcomplex Zomerloos. Daarom zijn we er al aanwezig om 8.00 uur.
 • We zijn terug op vrijdag 26 april omstreeks 17.00 uur, opnieuw op de parking aan het zwembad en sportcomplex Zomerloos.
 • Bij het vertrek op de parking melden we ons bij de klasleerkracht en geven we onze SIS-kaart af.
 • Persoonlijke medicijnen geef je af aan de EHBO-verantwoordelijke juf Heidi. Op alle medicijnen staat duidelijk de naam van de leerling, de naam van het medicijn en de precieze hoeveelheid per dag vermeld.
 • Iedereen neemt deel aan alle activiteiten.
 • Ook bij slecht weer gaan de activiteiten door (zij het dan misschien wat gewijzigd).
 • Tijdens de activiteiten worden veel opdrachten door de leerlingen zelf uitgevoerd. Een goede samenwerking in het groepje en aandachtig luisteren naar de opgave is dan ook heel belangrijk.
 • We dragen zorg voor alle materiaal, zowel van onszelf als dat van anderen, van de school en van ons verblijf in Han.
 • In alle omstandigheden blijven we beleefd.
 • Alles is genaamtekend.
 • We brengen ons goed humeur mee.
 • Om dit goed humeur te bewaren, gaan we om 20.30 uur slapen. Vanaf 21 uur is het volledig stil tot 7.30 uur.
 • De nachtrust respecteren we. Dit is in het belang van iedereen. De leekrachten zullen kordaat optreden.
 • We nemen geen contact op met onze ouders. We krijgen geen toestemming om te telefoneren en hebben geen gsm mee.
  Ook onze ouders kunnen hun kinderen niet opbellen. Enkel in heel dringende gevallen kunnen ze contact opnemen met de directeur (059 27 63 63).
 • We mogen af en toe spelen op het domein en speelplein, onder toezicht van de begeleiders. Iedereen houdt zich aan de regels die ook op school geldig zijn.
 • We nemen geen zakgeld mee.
 • We nemen geen snoep mee. De leerkrachten voorzien versnaperingen. Enkel voor de eerste voormiddag nemen we een tussendoortje mee.
 • We gaan plassen en wassen onze handen telkens voor het eten.
 • We douchen elke dag. Dit is voor iedereen verplicht.
 • Elk kind is zelf verantwoordelijk om verse kleren (en onderbroek) aan te doen. De begeleiders zullen het wel telkens vermelden.
 • In het gebouw waar we slapen, zijn pantoffels verplicht. Bij de inkom moeten we dan ook van schoeisel wisselen.
 • Tijdens de Talentendoos (optredens leerlingen) mogen we een kort nummertje opvoeren en brengen daarvoor zelf alles mee (zo weinig mogelijk). Deze nummertjes zijn vooraf in klas reeds voorbereid.
 • We brengen een boek, strips en/of een gezelschapsspel mee voor de rustige momenten.
 • Voor de ouders en familie: dagelijks zal er verslag en foto’s te zien zijn op de website van school. Er kan en mag gereageerd worden door de ouders… en dat op een ‘deftige ‘ manier, met de eigen naam (iedereen mag het lezen).
 • Specifieke afspraken (tafel, domein, gebouw, pauze…) worden in de klas of ter plaatse met de leerlingen gemaakt.
Algemene doelen
Kinderen werken en leven samen.
Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken.
Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders.
Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen.
Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden daar rekening mee.
Kinderen nemen hun verantwoordelijkheid op.
Het eigen materiaal en dat van anderen verzorgen en in orde houden.
Respect tonen voor het leermateriaal.
Zich aan de afspraken houden.
Specifieke doelen
Overkoepelende doelen

Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies, hier en elders,
vroeger en nu.
Kinderen uiten hun verwondering over het (on)(be)grijpbare, het goede, het mooie, het mysterieuze, het verrassende,...in de wereld.
Kinderen beleven en ervaren een intense verbondenheid met de wereld.
Kinderen leven waardengericht.
Kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen.
Kinderen kunnen uit een aantal vaststellingen zelf conclusies trekken.

Mens en het muzische

Kinderen zijn gevoelig voor en genieten van de muzische expressie in hun omgeving.
Kinderen zijn zich bewust van de gevoelens die schoonheidservaringen bij hen oproepen en durven die uiten.
Kinderen merken verschillende schoonheidsaspecten op in hun omgeving.

Mens en natuur

Kinderen genieten van hun aanwezigheid in de natuur.
Kinderen beleven en ervaren dat de natuur voor hen veel betekenissen heeft.
Kinderen ontdekken in hun omgeving een aantal levensgemeenschappen of biotopen.
Kinderen zien in dat mensen, dieren en planten aangepast zijn aan een leefwijze in een bepaald milieu.
Kinderen ontdekken en zien in dat veel mensen de aanwezigheid van planten en dieren in hun omgeving waarderen en/of beïnvloeden.
Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu.
Kinderen zien in dat het weer de leefgewoonten van mensen beïnvloedt.

Mens en tijd

Kinderen zien in dat mensen, dieren, planten, opvattingen,...evolueren in de tijd.
Kinderen zijn nieuwsgierig naar de historische ontwikkeling van planten, dieren, mensen, voorwerpen,...

Mens en ruimte

Kinderen kunnen een omgeving typeren als overwegend landelijk, stedelijk, toeristisch en/of industrieel.

Kaartvaardigheid:

Kinderen kunnen zich vlot in de ruimte oriënteren: plaats en richting bepalen, windstreken bepalen en gebruiken,...
Kinderen kunnen gebruik maken van diverse voorstellingen van de ruimte: plaatsen terugvinden op plattegrond en kaart, legende aanleggen en interpreteren, lijn en breukschaal hanteren, hoogteligging aflezen, reliëf herkennen,...
Kinderen kunnen plaatsen waar ze kennis mee maken vlot op een passende kaart of plattegrond terugvinden
Leren leren
Losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren (ET 1).
Op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken (ET 2).
Op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken (ET 3).
Eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen (ET 4).
Op hun niveau hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren (ET 5.1).
Op hun niveau hun eigen leerproces bewaken, controleren en bijsturen (ET 5.2)
Op hun niveau leren met nauwkeurigheid (ET 6.1), efficiëntie (ET 6.2), wil tot zelfstandigheid (ET 6.3), voldoende zelfvertrouwen (ET 6.4), voldoende weerbaarheid (ET 6.5), houding van openheid (ET 6.6) en kritische zin (ET 6.7)
Sociale vaardigheden
Domein relatiewijzen:

Zich op een assertieve wijze voorstellen (ET 1.1).
In omgang met anderen respect en waardering opbrengen (ET 1.2).
Zorg opbrengen voor iets of iemand anders (ET 1.3).
Hulp vragen en zich laten helpen (ET 1.4).
Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken (ET 1.5).
Kritisch zijn en een eigen mening formuleren (ET 1.6).
Zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn (ET 1.7).
Zich discreet opstellen (ET 1.8).
Ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren (ET 1.9).

Domein gespreksconventies:

In functionele situaties een aantal verbale en niet verbale gespreksconventies naleven (ET 2).

Domein samenwerking:

Samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine (ET 3).
IN JE VALIES
In je valies
 • 3 washandjes en 1 kleine handdoek en 1 grote handdoek
 • In een toiletzak: een kam, tandpasta, tandenborstel, beker, zeep of douchegel, zonnecrème, lippenbalsem
 • Eventueel zwembroek of badpak om te douchen
 • Een zakje voor vuil linnen (een kussensloop is hiervoor heel geschikt)
 • 5 onderbroekjes
 • 4 paar sokken
 • 1 paar sportsokken
 • Zakdoeken
 • Slaapkledij
 • Sportieve, aangepaste kledij voor buiten: lange broeken, warme truien, shorts en T-shirts
 • 1 paar gemakkelijke en stevige (wandel)schoenen voor buiten (die tegen een duwtje en nattigheid kunnen)
 • 1 paar sportschoenen
 • pantoffels
 • Muts en handschoenen (het kan nog erg koud zijn)
 • Briefpapier (de juffen brengen de enveloppen met postzegels mee)
 • Een klein gezelschapsspel
 • Een boek of strips
 • Materiaal/ verkleedkledij voor de optredentjes
 • Feestkledij voor de fuif op de laatste avond
 • Tip 1: Maak samen met je ouders je koffer klaar
 • Tip 2: Vermeld op alles de naam van het kind
 • Tip 3: Als de kledij per dag in een apart zakje zit, kan je gemakkelijk alles vinden
 • Knuffel
In een afzonderlijke rugzak
 • Tussendoortje en lunch voor eerste dag
 • Pennenzak met balpennen, potlood, 1 markeerstift, gom en lat
 • Kleurpotloden
 • Schrijfplank met je Puur Avontuurklassenbundel in (heel noodzakelijk!)
 • Drinkfles (met goede sluiting)
 • Eventueel een kleine verrekijker
Niet meenemen
 • Snoep
 • Dure voorwerpen (juwelen, mp3…)
 • Zaklamp
 • Gsm, tablet…: als er iets is, nemen de leerkrachten wel contact op
 • Geen lakens, kussen of slaapzak (we krijgen alles daar)
© 2019 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek