Betalingen en rekeningen

Alle betalingen gebeuren door overschrijving op de rekening van de school: BE36 0682 0506 3481
Gelieve steeds het referentienummer (= gestructureerde mededeling) te vermelden.

Op school worden geen rekeningen meer gesplitst.
Indien ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, dan bezorgen we elke ouder een identieke rekening.
Gescheiden ouders dienen dus zelf in te staan voor de betaling van de rekening van hun kind en maken hierover onderling zelf een afspraak.
De school kan zich onmogelijk mengen in de afspraken die ouders met elkaar gemaakt hebben.
Meer info hierover kunt u nalezen in het schoolreglement.