L2 Welkom in het 2de leerjaar!

We zijn goed gestart in het 2de leerjaar!
We maakten kennis met de (nieuwe) klasgenootjes en onze juf of meester.
Ook meester Youri kwam al langs in de klas om te helpen! 
De beide speelplaatsen werden grondig verkend.
In de klas hebben we al verteld, gerekend, geschreven, gelezen, ...
Tijdens de eerste schooldag werden we g
etrakteerd op een lekker ijsje van de Ouderraad.
Een heerlijk begin van het nieuwe schooljaar!  • Lees Meer
      232 Hits
    232 Hits