Aanvraag studietoelagen

Ook dit schooljaar krijgt u de kans een schooltoelage voor uw kind aan te vragen. Zelfs indien u twijfelt, willen wij u met aandrang vragen de aanvraag tot schooltoelage in te dienen.
Indien vragen kun je steeds op het secretariaat terecht.
Meer info vindt u ook op www.studietoelagen.be

© 2019 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek