Zonnebloem

De buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem organiseert opvang voor en na school, op vrije schooldagen en vakantiedagen.

De kinderen zijn ingedeeld volgens leeftijd. De eerste groep zijn kinderen tussen 2,5 en 6 jaar (patatjes), de tweede groep zijn de kinderen van het eerste en tweede leerjaar (ravotters), de derde groep zijn de kinderen van het derde en vierde leerjaar (tornado’s) en tenslotte een vierde groep van kinderen van het vijfde en zesde leerjaar (parators).
Kinderen kunnen in de Zonnebloem vrij kiezen met wat ze spelen. Er is heel wat speelgoed, boeken en sportmateriaal aanwezig om de kinderen zoveel mogelijk te boeien.

Tijdens vakantiedagen en op woensdagnamiddag biedt de Zonnebloem een gevarieerd spelaanbod waaraan de kinderen vrij kunnen deelnemen.
Maandelijks wordt er rond een thema gewerkt (b.v. boereleute, Camping Casablanca, superette André,…) en per leeftijdsgroep worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Voor de parators wordt een apart activiteitenaanbod uitgewerkt. Hier wordt niet rond een thema gewerkt, maar worden er losse activiteiten, aangepast aan het niveau en de interesse van de kinderen, georganiseerd.

Openingsuren

- op schooldagen van 7 uur tot 8.30 uur en van 16 uur tot 18.30 uur
- op woensdagnamiddag van 11.30 uur tot 18.30 uur
- tijdens schoolvrije dagen, snipperdagen en vakantieperiodes van 7 uur tot 18.30 uur

Voor inschrijvingen en verdere inlichtingen kunt u steeds een afspraak maken met:
Karlien Dasseville, coördinator buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem
Pol Gernaeystraat 2
059 80 25 19
dezonnebloem@gistel.be

De ouderbijdragen zijn vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering.

Website Stad Gistel


Afdrukken   E-mailadres