De schoolraad

Sinds 1 april 2005 is elk schoolbestuur verplicht om een schoolraad op te richten.
Een schoolraad bestaat uit 3 geledingen:
de ouders, de lokale gemeenschap en het personeel.

Als afgevaardigden van de ouders zijn Katrijn Ghys, Chris Merre en An Vanhonsebrouck aanwezig.
De lokale gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Hilde Jaecques (secretaris), Raf Proot en Hilde Vergauwe.
Voor het personeel zijn Valerie Devisch, Evie Lootens (voorzitter) en Sandra Snauwaert gemandateerd.
De directeur is adviserend lid.

De schoolraad heeft als taak advies uit te brengen aan het schoolbestuur over een aantal zaken bijv. de buitenschoolse activiteiten, de vrije dagen, projecten, het nascholingsbeleid ... Het schoolbestuur moet naar de adviezen van de schoolraad luisteren, maar beslist uiteindelijk zelf over alle besproken zaken.

De schoolraad kan zeker een verrijking betekenen voor de werking van onze school!

Contacteer ons

A    Gravenbos 6, 8470 Gistel

E    info@gravenbos.be

T    +32 59 27 63 63

 

Volg ons

Heb je dit al bekeken?

14 oktober 2021
19 september 2021
10 oktober 2021

Over Gravenbos

Het schoolteam is blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij zullen ons ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Bij vragen en problemen staan we steeds voor u klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Populaire artikelen