De leerlingenraad

De STEM van onze kinderen

Op onze school Gravenbos zorgen wij er al jarenlang voor dat de kinderen ook inspraak hebben.
Daarom organiseren wij in de derde graad in elke klas een klassenraad.
Deze bestaat uit 5 leerlingen van de klas.
De kinderen kunnen zich kandidaat stellen, campagne voeren om uiteindelijk misschien verkozen te worden.
Het is de bedoeling dat zij regelmatig samenkomen in de klas om ideeën, voorstellen, punten ... te verzamelen.

Overkoepelend wordt er dan op schoolniveau een leerlingenraad samengesteld.
Deze bestaat uit de klasburgemeesters van de derde graad.
Aanvullend zetelen ook de directeur, 2 ouder en 2 leerkrachten.
De punten die op de klassenraad werden aangebracht, worden hier nog eens besproken.
In het verleden werden zo al heel wat leuke activiteiten georganiseerd,
bijv. gekke hoedendag, boy- or girlday, crazy shoes, muziek op de speelplaats, talentenfeest, wereldcultuurdag ...

De leerlingenraad komt elke derde donderdag van de maand samen.
Het zijn er vooral de kinderen die het hoogste woord voeren. Eén van de kinderen wordt verkozen als voorzitter.
Hun taak bestaat erin voorstellen te doen om de school beter en aangenamer te maken,
en deze ideeën op een volwassen manier te bespreken en eventueel uit te werken en aan alle kinderen voor te stellen.


Afdrukken   E-mailadres