Nieuws

Geniet van de paasvakantie!

Aan allen een deugddoende paasvakantie toegewenst. Paaseitjes zoeken met de kinderen en genieten van een heerlijk paasontbijtje... Alles op uw eigen tempo, samen met het gezin of in uw bubbel. Geniet van de paasvakantie en kom tot rust!

Wat na de paasvakantie? De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% contactonderwijs volgen.

Code oranje blijft dan ook van kracht. Code oranje betekent dat andere veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt. In het basisonderwijs worden behalve de zwemlessen alle buitenschoolse activiteiten opgeschort. Kinderen krijgen in de refter vaste plaatsen en de aanwezigheid van bezoekers of andere buitenstaanders op school wordt strikt beperkt. Ouders blijven ook nog steeds buiten de schoolmuren. 

Lees Meer
  107 Hits
107 Hits

Verduidelijking laag-risico klassen

Hierbij wat verduidelijking betreffende laag-risico klassen in Gravenbos.

Er zijn meerdere klassen die thuis een mail kregen met de melding aan de ouders dat hun kind laag-risico is. Dit omdat ze in contact kwamen met een juf die thuis bleef zodra ze zich minder goed voelde, maar enkele dagen later toch positief bevonden werd.
De juf hield zich aan alle opgelegde maatregelen, handelde correct door afstand te houden en een mondmasker te dragen, en bleef direct thuis. Maar met terugwerkende kracht worden de klassen die les kregen van haar als laag-risico beschouwd. Zij kregen een brief met adviezen en preventieve aandachtspunten. Onder andere ook de mededeling tijdelijk geen hobby's uit te oefenen.
Indien geen mail ontvangen, komen de kinderen niet in aanmerking en mogen zij hun hobby uitoefenen.

Maar verschillende organisaties nemen conclusies die wij niet in de hand hebben. Deels begrijpelijk, want voor hen is het niet duidelijk. Maar zij mogen er vanuit gaan dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen. Tot op heden werd dit correct opgevolgd door de ouders, dus rekenen we er op dat dit nu ook zo zal zijn.

Trouwens, er zijn geen kinderen positief en zelfs gene met hoog-risico in deze situatie. Ook deze verkeerde verspreiding daarrond hebben wij niet onder controle.

Alles is gecheckt en wij moesten meedelen aan bepaalde klassen dat ze extra alert moeten zijn.

Er is heel wat paniek. Begrijpelijk. Het zijn hectische tijden.
Maar wij hebben dus geen kinderen met hoog-risico via school, en de betrokken ouders zijn ingelicht zoals we moeten doen.

directeur Peter Willems

Gravenbos 

Lees Meer
  307 Hits
307 Hits

Bingel boekenkast staat open

Nu beslist is dat de paasvakantie een week vroeger ingaat, willen we jou en de ouders ook nu weer optimaal ondersteunen. Omdat lezen zo belangrijk is en blijven lezen zo cruciaal is, zetten we de boekenkast voor iedereen open tot de zomervakantie.

Zo kunnen alle leerlingen thuis op maat lezen in de digitale boekenkast en oefenen op het bingeleiland zonder dat het een inspanning vraagt van de ouders.

De leerlingen kunnen inloggen met hun Bingelaccount en zo doorklikken naar de boekenkast!

Veel leesplezier

Lees Meer
  152 Hits
152 Hits

Update: Schikkingen schoolsluiting

Geachte ouder(s)

Zoals jullie vernamen via de media of hier op school, werd dus gisterenavond laat beslist dat naast het sluiten van de lagere afdeling nu ook onze kleuterschool van Gravenbos dicht gaat.
Jammer genoeg werd dit laat beslist, waardoor het voor de ouders hectisch is om opvang te regelen. We beseffen dit maar al te goed!

De school voorziet wel noodopvang, en dit alles binnen de normale schooluren en regelingen.
Dit echter onder strikte voorwaarden.

Wat te doen indien je geen opvang hebt en van de noodopvang gebruik dient te maken?
- Beide ouders bezorgen vooraf of de eerste keer de nodige documenten
- Per ouder een in te vullen attest opgemaakt in samenspraak met stad Gistel. Dit document staat al op de website en heb je via mail gekregen. Dit is voldoende indien het door de ouder ingevuld is en door de werkgever ondertekend en afgestempeld is.
- Indien dit attest niet meer ondertekend kan worden door de werkgever, dien je een tweede attest van de werkgever toe te voegen.
- Thuiswerk geldt niet.

Graag aandacht, want dit zijn de voorwaarden om in de noodopvang op school te kunnen blijven. Voor beide ouders.
De school is dan toegankelijk zoals gewoonlijk: voor- en naschoolse opvang, gewone schooluren, schooldeuren gesloten na belsignaal. Wie 's middags moet blijven, brengt boterhammen en een drankje mee en er wordt 1 euro aangerekend.
Er worden vervangende activiteiten voorzien.
Voor het kleuter vragen we dat de ouders tegen zondagavond mailen naar de klasleerkracht indien hun kind naar de noodopvang dient te komen.

De kinderen van het lager kunnen via Classroom MAG-taken vinden, die ze dan kunnen maken.

Niet verplicht, geheel vrijblijvend, het is geen afstandsonderwijs. Je vindt de communicatie ook via Classroom. In het eerste en het tweede leerjaar werd een bundeltje meegegeven. 
De kinderen hebben een extra vankantieweek. De leerkrachten hebben andere taken.

We hopen dat we daarmee duidelijk zijn.
We zijn er ons van bewust dat het regelen van de opvang een hectische karwei is.
Bedankt voor uw begrip en uw medewerking.
Houd het veilig!

Wij hopen op die manier dat de scholen na de paasvakantie weer voltijds open kunnen. 

Lees Meer
  339 Hits
339 Hits