Nieuws

GRAVENBOS opgeLICHT

"Ik ben graag gezien."

Met deze slogan op onze fluojasjes willen we ervoor zorgen dat onze Gravenbossers de donkere dagen veilig doorkomen.

Zoals elk jaar willen we de kinderen belonen die hun best doen om elke dag 'graag gezien' te zijn.
De juf of meester controleert tot eind januari wie in orde is. 
Dit jaar is de beloning: een dag ....
De kinderen mochten hun voorkeur aanduiden.
Benieuwd welke 'dag' het meeste stemmen kreeg.
Zeer benieuwd of iedereen 6 stempels zal behalen!

We hopen dat de mama's en papa's hun lieverds extra zullen motiveren omdat we ervan overtuigd zijn dat zij hun kinderen ook 'graag zien'.

De politie voert momenteel een campagne om de zichtbaarheid van de fietsers te verhogen.
Hopelijk beschikken alle fietsen van de sportieve Gravenbossers over goed werkende lichten.

Lees Meer
  99 Hits
99 Hits

Even uw aandacht!

De school is sedert maandag goed herstart!

We zijn blij dat de kinderen terug naar school mogen komen, dat we opnieuw les kunnen geven in de klassen..
Enkele kinderen en leerkrachten moeten door covid nog even thuis blijven. We hopen hen ook snel terug te zien.
Maar alle begrip, want de gezondheid en de veiligheid gaan voor op alles!

Ik wil meteen alle ouders en kinderen bedanken omdat iedereen zich voorbeeldig aan de aangepaste afspraken en voorschriften houdt! Ik ben blij dat alles zo goed verloopt, en hoop dat iedereen zo verder blijft meewerken.

Lesdag 25 november
Op woensdag 25 november was er een pedagogische studiedag voorzien voor de leerkrachten en moesten de kinderen niet naar school komen. Maar omdat er al een week minder les was, vinden wij het belangrijker voor de kinderen en de leerkrachten dat zij die dag wel les krijgen. Daardoor is woensdag 25 november dus een gewone lesdag geworden. Iedereen moet op school zijn.


Oudercontacten lagere afdeling
Voor het lager stonden er oudercontacten gepland op donderdag 26 november. Maar door de corona-maatregelen mogen we deze niet fysiek laten doorgaan. We passen deze oudercontacten aan naar online-oudercontact. Dit vergt wat extra werk om alles technisch in orde te krijgen. Vandaar dat we de oudercontacten een weekje later laten doorgaan.
De online-oudercontacten voor het lager zullen dus doorgaan in de week van 30 november tot 3 december!
Maandag 23 november krijgen jullie de brief mee met de momenten waarop die contacten voor de klas doorgaan, alsook de uitleg hoe je kunt intekenen. Er wordt per kind tien minuten voorzien. We vragen dat gescheiden ouders op hetzelfde moment het gesprek volgen.
 
De foto's van uw kind(eren)
Naar jaarlijkse gewoonte bieden we een pakketje aan met foto's van jullie kind(eren). Deze werden ondertussen meegegeven.
De actie wordt afgesloten op 1 december. Gelieve tegen dan uw bestelling door te geven aan de leerkracht.

Tot zover...
Ik hoop oprecht dat iedereen gezond mag blijven, dat we allemaal gespaard blijven en dat we verder goed onderwijs kunnen geven.. Samen gaan we er voor!

Directeur Peter Willems

Lees Meer
  192 Hits
192 Hits

Herstart 16 november

Geachte ouders

Je vernam het zeker al een tijd geleden via de media: de vakantie wordt verlengd tot zondag, de school herstart op maandag 16 november. Dit om een veilige marge te hebben tegen de verspreiding van het virus.

Daarnaast hebben wij met onze scholengroep beslist om de pedagogische studiedag voor de leerkrachten af te schaffen. Dit betekent dat op woensdag 25 november de school gewoon open is! Het wordt dus een normale lesdag, alle kinderen moeten aanwezig zijn. Wij beslisten dat voor het welzijn van de kinderen, en voor de onderwijstijd voor de leerkrachten.

We hopen jullie allen gezond terug te zien, vanaf maandag.
Houd jullie ook aan de corona-maatregelen: kinderen afzetten aan de schooldeur, nieuwe ingang Gravenbos 4, ouders betreden de school niet, mondmaskers, afstand houden...

Dank voor de medewerking!

Directeur Peter Willems 

Lees Meer
  503 Hits
503 Hits

Corona Special

Helaas dreigt het coronavirus ons weer parten te spelen. Ondanks de vele maatregelen en aandachtspunten, kunnen we dit niet voldoende tegenhouden en breidt het virus zich opnieuw verder uit. Onze school blijft (voorlopig) goed gespaard. Er zijn tot op vandaag maar twee gevallen van positieve meldingen bij kinderen. Zij hielden zich direct aan de voorgeschreven maatregelen, bedankt daarvoor!

Het basisonderwijs gaat naar code oranje, en daardoor moet de school enkele bijkomende aanpassingen doen. Die wijzigingen en voorschriften worden hier onder toegelicht en dienen ten laatste na de herfstvakantie ingevoerd te zijn. Gelieve ze aandachtig te lezen, en u daar ook aan te houden! Enkel op deze manier kunnen we erger voorkomen.
Zondag besliste de minister ook dat de herfstvakantie verlengd wordt tot 11 november. Met deze extra opgelegde dagen vakantie is dit een heel bewuste periode om de verspreiding onder de kinderen en leerkrachten preventief tegen te houden! Helaas werd er niet direct overlegd over de opvang voor de kinderen, want dat is voor veel ouders een moeilijke situatie. Alle begrip, maar we moeten er ons aan houden. Je hoorde het zeker via de media…

Ik hoop echt dat we allemaal gespaard blijven of dat we snel herstellen indien we toch slachtoffer worden. Samen gaan we ervoor! 

Corona maatregelen tijdens code oranje

Ouders en externen op school

Helaas moeten wij hier opnieuw strengere maatregelen toepassen. Dit wil zeggen dat ook de ouders van de kleuters niet meer in de schoolgebouwen mogen komen. Net zoals de kinderen van het lager moeten de kleuters aan de deur afgezet worden. We maken het wel gemakkelijker door de ingang opnieuw via het koertje aan de poort te voorzien (zie verder). Dat is veel dichter bij de kleuterafdeling en veel gemakkelijker voor de kinderen.

Ouders die binnen de school moeten zijn, dienen een afspraak te maken en zich aan te melden via het secretariaat of de leerkrachten. We maken een uitzondering voor de nieuwe peuters die starten na de herfstvakantie. Hun ouder (1) mag de eerste week mee binnen komen.

Noodzakelijke externen zijn wel toegelaten op school onder strikte voorwaarden: ondersteuners, logopedisten, verzorgers, CLB, schoolbestuur, …

Nieuwe inkom en uitgang Gravenbos 4

Voor de kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar blijft de in- en uitgang behouden zoals deze nu is: via deur Gravenbos 6.

Voor de opvang, de kleuters en het eerste en tweede leerjaar zijn er wel wijzigingen!

Inkom via poort en koertje Gravenbos 4:

Alle kinderen van het eerste en tweede leerjaar en alle kleuters gebruiken vanaf de herfstvakantie opnieuw de ingangsdeur op het koertje via de poort aan het kapelletje. Op het koertje dient de aangeduide richting gevolgd te worden, en worden de kinderen aan de deur afgezet.
De kleuters gaan via de klassen naar de zaal of speelplaats.
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar gaan via de lange gang naar de klas en dan naar de speelplaats.

Uitgang kleuter en eerste en tweede leerjaar:

De kleuters worden opgehaald op het koertje aan de poort. De leerkrachten brengen de kinderen onder het afdakje, de ouders wachten op de stippen op het koertje of buiten de poort. De ouders (of wie de kleuters ophaalt) dienen de richting te respecteren, en afstand te houden onder elkaar.
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen naar buiten zoals nu, dus via de deur Gravenbos 4.

Voor- en naschoolse opvang via poort en koertje:

De kinderen voor de voor- en naschoolse opvang komen binnen via de deur op het koertje Gravenbos 4 en kunnen daar ook opgehaald worden. De mevrouw van de opvang zit aan de deur, de opvang gaat door in de polyvalente zaal of op de speelplaats.

Fietsen:
De fietsen van de kleuters kunnen op het koertje geplaatst worden in de fietsenrekken.
Voor het eerste en tweede leerjaar gebruik je de rekken aan de uitgang (deur Gravenbos 4).

Oudercontacten

Oudercontactavonden mogen niet meer doorgaan. Maar wij lassen ze niet af. Wij organiseren in de voorziene periode oudercontacten online.
Zorggesprekken met ouders op uitnodiging via de zoco kunnen wel nog onder strenge voorwaarden.
Indien u een gesprekje wil met de leerkracht, dient u te mailen of telefonisch contact op te nemen.

Eventuele thuisopdrachten voor de kinderen

'Thuisonderwijs' is nog niet echt aan de orde, daar de kinderen op school verwacht worden.
Toch voorzien wij in opdrachten bij situaties waarbij het kind van school uit wordt aangeraden om thuis te blijven door corona-quarantaine. Hierbij zullen de kinderen de kans krijgen om vanaf de tweede dag opdrachten of taken te maken, gegeven door de leerkracht.
Kleuters: via mail één taak per dag
L1 en L2: via mail twee taken per dag
L3 en L4: via Classroom een drietal taken per dag
L5 en L6: via Classroom drie taken per dag

Zieke kinderen moeten geen taken maken maar rusten.

Speelplaats, refter, zwemmen en turnlessen

Onze kinderen in openlucht vormen geen gevaar. De momenten op de speelplaats kunnen dus gewoon doorgaan, er hoeven geen zones gemaakt te worden.

Ook het eten in de refter kan blijven doorgaan. Hierbij hebben we de eetzaal wel anders ingedeeld: de kinderen eten in groepjes met kinderen uit de eigen klas (kleuter en lager).

Het zwembad is gesloten en dus kunnen en mogen de zwemlessen niet meer doorgaan. Deze worden vervangen door turnlessen op school.
De turnlessen mogen verder doorgaan. Voor die lessen kan de kleedkamer niet meer gebruikt worden door verschillende groepen na elkaar, dus kleden de kinderen zich in klas om.

Afgelasting activiteiten

Heel wat activiteiten kunnen tijdens de code oranje niet meer doorgaan:

-klasuitstappen met bus of auto's

-activiteiten op school onder begeleiding van ouders

-activiteiten over de leerjaren heen (kinderen blijven in hun bestaande groepen)

-vergaderingen van en voor ouders (Ouderraad, Schoolraad)

-recepties en activiteiten met ouders

-onze Kennismakingsdagen

-het Familiefeest Kleuter op 11 februari laten we niet doorgaan. We voorzien wel iets origineels om er thuis even van te genieten.

Jammergenoeg kunnen we jullie ook nog niet uitnodigen voor een rondleiding en/of opening van de vernieuwde school.

Daarnaast werken we aan een veilig scenario om de Sint toch WEL op school te laten komen.


Kennismaken met de school

De Kennismakingsdagen kunnen niet meer doorgaan op woensdag.
Wie kennis wil maken met de school of wie zijn kind wil inschrijven, dient een afspraak te maken via de website of via het secretariaat (telefonisch of e-mail).
Inschrijven kan tijdens de uren na afspraak, een rondleiding kan enkel buiten de lesuren.


Aandacht voor blijvende afspraken

-kinderen aan de deur afzetten, volwassenen komen de school niet binnen

-indien een volwassene toch in de school moet zijn, moet deze zich aanmelden aan de ingang Gravenbos 6

-volwassenen dragen een mondmasker, dus ook op de straat

-wie de school binnenkomt, dient de handen te ontsmetten en volwassenen moeten een mondmasker dragen

-zowel kinderen als volwassenen dienen de aangeduide richting te volgen in de gangen

-buiten de school dient iedereen zich aan de afstand van 1,5 meter te houden

-indien kinderen zich niet goed voelen, komen ze niet naar school

-indien kinderen op school zich niet goed voelen, kan de temperatuur gemeten worden en kunnen de ouders opgebeld worden om de kinderen af te halen

-koekjes, traktaten… mogen niet uitgedeeld worden, tenzij afzonderlijk en zorgvuldig verpakt

-er zijn duidelijke regels voor wie en vanaf wanneer je moet thuis blijven

indien kinderen betrokken zijn bij een mogelijke besmetting, worden de ouders opgebeld en krijgen ze een brief
Reken er op: indien geen mededeling, wil dit zeggen dat er geen extra gevaar of gevolg is!

Directeur Peter

Lees Meer
  893 Hits
893 Hits